Referenties

Marcolien Leen

Manager a.i. Avicen Midden Holland/Locatiemanager Martha Flora

Mathilda en ik hebben in 2015 en 2016 samengewerkt in de begeleiding van een complexe verzuimcasus, waarin diverse problemen op het gebied van gezondheid en arbeidsrelatie een rol speelden. In deze specifieke casus heeft Mathilda de medewerker door middel van getimed maatwerk in een positieve beweging gebracht, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat deze medewerker volledig hersteld voor een eigen (HBO)functie uit dienst is gegaan. Ze heeft aansluitend een andere baan gevonden.


Mathilda begeleidt medewerker en werkgever op zeer deskundige en respectvolle wijze en weet op alle fronten "het onderste uit de kan" te halen. Ze coacht op, motiveert en stuurt op basis van wederzijds vertrouwen en vakkennis.

Cynthia Huizer

Teamleider Polikliniek Gynaecologie/ Verloskunde/ KNO Groene Hart Ziekenhuis

Mathilda is een persoon die met beide partijen rekening houdt. Kijkt goed naar het welzijn van werknemer en werkgever in het traject. Heel belangrijk! Laagdrempelig en zeer aangenaam in de omgang. 

Prettige samenwerking met voor deze medewerker mooie uitkomst!