Aandacht voor Vitaliteit met fiscale voordelen voor bedrijven  

Wist u dat de kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een bedrijfsmasseur aftrekbaar zijn van de belasting?  


Stoelmassage/bedrijfsmassage is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor jouw medewerker. Maar heeft ook voor jou als werkgever z’n voordelen. 

Op de korte termijn biedt het ontspanning en verlichting en geeft het medewerkers een gevoel van aandacht en waardering. Niet onbelangrijk als je jouw medewerkers gezond en gemotiveerd wilt houden! 


Op de langere termijn hebben bedrijfsmassages als voordeel dat lichamelijke klachten als gevolg van spanning en stress voorkomen kunnen worden. Door de bedrijfsmassage wordt de medewerker zich meer bewust van zijn of haar lichamelijke conditie, waardoor hij of zij in staat is vroegtijdig overbelasting te signaleren en hierop te anticiperen. Hierdoor kan verergering van klachten worden voorkomen. En dat is heel wat waard. Voor jou en je medewerkers.  


De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassages en/of bedrijfsmassages maken deel uit van de investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd. De bedrijfsmassages kunnen als vast onderdeel worden opgenomen in uw arbo- en/of gezondheidsbeleid of in de werkkostenregeling omdat ze vallen onder de ‘vrije verstrekking’ Arbovoorziening. Om dit te laten gelden is een aantal voorwaarden opgesteld. Voldoet je bedrijf aan deze voorwaarden dan is de bedrijfsmassage fiscaal volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Hierdoor kan deze dus worden meegenomen in de opgave loonbelasting en omzetbelasting van jouw bedrijf. Daarnaast is het goed om te weten dat er voor jouw medewerkers geen bijtelling is van “loon in natura”.  


De voorwaarden voor ‘vrije verstrekking’ vanuit de belastingdienst zijn: 

  • U hebt als werkgever een arboplan. 
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan ter voorkoming van stressklachten, burn-out of RSI. 
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats. 
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen. 
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer. 

 

Als niet aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon, eventueel verminderd met een werknemersbijdrage. 

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarden als voor de vrije verstrekking kan de in rekening gebrachte btw als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. (zie bovenstaande voorwaarden)  

Gemeenten, provincies en andere instanties die geen btw afdragen kunnen een beroep doen op het btw compensatiefonds. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Ministerie van Financiën (art. 3.7 Arbo vergoedingen en verstrekkingen)  


Graag kom ik bij jou langs om persoonlijk en vrijblijvend de mogelijkheid van bedrijfsmassages op de werkplek te bespreken.