Referenties

Marcolien Leen

Manager a.i. Avicen Midden Holland/Locatiemanager Martha Flora

Mathilda en ik hebben in 2015 en 2016 samengewerkt in de begeleiding van een complexe verzuimcasus, waarin diverse problemen op het gebied van gezondheid en arbeidsrelatie een rol speelden. In deze specifieke casus heeft Mathilda de medewerker door middel van getimed maatwerk in een positieve beweging gebracht, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat deze medewerker volledig hersteld voor een eigen (HBO)functie uit dienst is gegaan. Ze heeft aansluitend een andere baan gevonden.


Mathilda begeleidt medewerker en werkgever op zeer deskundige en respectvolle wijze en weet op alle fronten "het onderste uit de kan" te halen. Ze coacht op, motiveert en stuurt op basis van wederzijds vertrouwen en vakkennis.

Cynthia Huizer

Teamleider Polikliniek Gynaecologie/ Verloskunde/ KNO Groene Hart Ziekenhuis

Mathilda is een persoon die met beide partijen rekening houdt. Kijkt goed naar het welzijn van werknemer en werkgever in het traject. Heel belangrijk! Laagdrempelig en zeer aangenaam in de omgang. 

Prettige samenwerking met voor deze medewerker mooie uitkomst!

Lena

Cardiologisch verpleegkundige Groene Hart Ziekenhuis

Mathilda leerde ik kennen als een hartelijke, enthousiaste en positieve coach die houdt van aanpakken op een andere manier dan ik gewend was. Ik dacht aan allerlei vaststaande formulieren die ik in moest vullen waar dan uit zou komen waarvan ik hield en welke baan er het beste bij me paste. Maar het ging anders, in mijn opzicht avontuurlijker en veel bewuster. Ik ben samen met haar een verkenningstocht begonnen naar bedrijven die me aanspraken. Daar maakten we dan een afspraak mee en ik werd buiten mijn verwachting altijd hartelijk welkom geheten om een dagje mee te lopen. Zo heb ik geleerd om meer te durven wat nu ook goed van pas komt om te bereiken wat ik graag wil.
Naast het coachen en begeleiden naar werk kijkt ze ook heel goed naar de persoon en wat deze persoon nodig heeft. Bijvoorbeeld een massage, een ademhalingsoefening of een oefening om je bewuster te worden van je eigen (unieke) vaardigheden en hoe je deze wellicht in kan zetten in je werk. 
Ik heb haar coaching als een verrijking ervaren in mijn zoektocht naar werk en een deel naar mezelf. Ik kan iedereen haar aanraden die houdt van meer dan een standaard loopbaancoach.