Bedrijven 1 tekst

Organisaties zijn in de huidige tijd volop bezig om nóg effectiever te werken, snelle deadlines te halen en direct in te spelen op actuele trends. In die hectiek ligt de druk meer dan ooit op het belangrijkste kapitaal van organisaties: de medewerkers. Er wordt dus veel gevraagd van de medewerkers.


In arbeidssituaties raken mensen met regelmaat uit balans, waardoor ze niet optimaal meer presteren.

De oorzaken hiervan zijn divers. Ze kunnen bijvoorbeeld liggen in de werkdruk, stress, arbeidsomstandigheden, werkhouding, persoonlijk functioneren of omgeving en gedrag.

Ook al heb je als werkgever het beste voor met je medewerkers, the job has to be done!


Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat jouw personeel lekker in hun vel zit? Hoe kun je voorkomen dat een medewerker veelvuldig afwezig is door ziekteklachten? Hoe ga je die medewerker goed ondersteunen bij het re-integreren ten gevolge van arbeidsongeschiktheid? Of heb je te maken met een medewerker die moet vertrekken uit de organisatie en wat kun je die bieden?


geenheel kleinkleinmiddelgrootgrootheel groot

Zorg, aandacht en maatwerk zijn voor Scalaris Coaching belangrijke pijlers voor een goed en duurzaam resultaat. Ieder mens en bedrijf is uniek! Met de inzet van diverse interventies, zoals interne coaching, re-integratietraject, preventief verzuim traject,outplacementtraject,ontspanning en ademhalingstechnieken, werkhoudingcheck en advies, bedrijfsmassages, prikkelende short breaks, loopbaanbegeleiding en workshops etc. biedt Scalaris Coaching effectieve en praktische handvatten om de vitaliteit van uw medewerkers duurzaam te verbeteren. Deze interventies zijn individueel en als pakket in te zetten.

Wat houdt Fibromassage® in:

De massage wordt op twee manieren gegeven:


1. Fibromassage® als pijnbestrijding;

Het belangrijkste doel is het verlichten van de pijn door heel gericht te werken aan de bestrijding van de

gevoeligheid van de pijnpunten, weefsels en spieren.


2. Fibromassage® ter bevordering van de slaap;

Deze massagevorm is gericht op het verkrijgen van algehele ontspanning, door het activeren van het

parasympathische zenuwstelsel om de slapeloosheid te bestrijden.

Deze massage is het meest effectvol aan het einde van de dag.


Afhankelijk van de ernst van de klachten, zal in goed overleg gekozen gaan worden voor een bij jou passend behandelplan. Doorgaans heb je het beste effect bij een wekelijkse behandeling, waarbij de twee massagevormen kunnen worden ingezet, afhankelijk van jouw behoefte op dat moment.

unsplash