Re Intergratie tekst

Re-integratie is het proces van terugkeren in (passend) werk na een periode van werkloosheid of (langdurig) verzuim. Deze situaties zijn moeilijk en onprettig voor zowel de medewerker als de werkgever. Tevens dienen beide partijen rekening te houden met de wet- en regelgeving op dit gebied zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Het vraagt daarom een specifieke aanpak en begeleiding, want bij een re-integratietraject komen de verschillende belangen bij elkaar.Wat je dan nodig hebt is Scalaris Coaching, iemand die beide partijen helpt om richting de toekomst te kijken en die je daarbij de weg wijst.


Scalaris Coaching biedt vakkundige en op maat begeleiding in een traject van zoeken naar, vinden van en re-integreren naar passend werk. Op basis van een uitgebreide intake met werkgever en werknemer, krijgen we helderheid over vragen zoals: Wat is de situatie? Waar staat en wie is de medewerker? Wat is er nodig om passend werk te vinden?.

In overleg stellen we een uitgebreideintake-rapportagemet trajectplan op als 'Plan van Aanpak' ten aanzien van je re-integratie naar de arbeidsmarkt.


Spoor 1

Je re-integratie kan bij de eigen werkgever zijn, dit heet officieel spoor 1. Dan ondersteunt Scalaris Coaching je bij het terug vinden van je plek binnen de organisatie waarin je werkzaam bent. Dit kan tijdelijk aangepast werk zijn, terugkeer (aangepast) eigen werk of een nieuwe functie zijn, al naar gelang de mogelijkheden van beide kanten. Mocht een re-integratie 1e spoor niet mogelijk zijn of duurt dit proces te lang volgens de wettelijk vastgestelde spelregels, dan stappen we over op een re-integratie 2e spoor: een nieuwe baan bij een ander bedrijf.


Spoor 2

In spoor 2 gaan we kijken welke mogelijkheden de arbeidsmarkt biedt, want het doel is passend werk vinden en wel binnen de twee jaar, want dit is prettig voor alle partijen. Als medewerker kan het dan soms te snel voor je gaan en bij Scalaris Coaching snappen wij, dat je aan deze nieuwe fase moet wennen. Wij begeleiden beide partijen om binnen deze situatie toch de juiste stappen te zetten, zodat werkgever en werknemer verder kunnen.In deze fase werken we aan een nieuw toekomstperspectief, waarbij de benodigde interventies worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken, een nieuwe duurzaam passende functie.


Spoor 3

Na twee jaar ziekteverzuim werken we aan re-integratie in het 3e spoor. De medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je moet het meemaken om te weten hoe dat voelt. Maar één ding is zeker: het doet veel met je. De werkgever kan Eigen Risico Drager (ERD) zijn en dan heb je voor de duur van 10 jaar na de WGA toekenning door het UWVde verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker. Als je als medewerker dan nog gedeeltelijk inzetbaar bent op de arbeidsmarkt, dan ligt dáár de uitdaging. Scalaris Coaching kan jou helpen met het inzetten van de re-integratiemiddelen die nodig en effectief zijn om je medewerker te begeleiden weer passend en duurzaam te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Ons bureau gaat graag de uitdaging aan om, met hem of haar op zoek te gaan naar nieuwe passende perspectieven.


Onderstaande re-integratiemiddelen kunnen we bij Scalaris Coaching, wanneer nodig, inzetten tijdens een

re-integratietraject:


 • Zorgen voor helderheid over de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemer
 • Versterking van zelfbeeld, zelfvertrouwen, inzicht in kwaliteiten, drijfveren, competenties
 • Geloof in perspectief
 • Inventarisatie opleiding en arbeidsverleden/biografie en opstellen CV
 • Belemmeringen vaststellen en zo mogelijk wegnemen. Daarnaast mee leren omgaan.
 • Beroeps- en werkvoorkeuren helder krijgen
 • Persoons- en arbeidsprofiel opstellen
 • Zoekprofiel opstellen met mogelijke functies, sectoren en bedrijven
 • Eventueel afname tests en vragenlijsten
 • Arbeidsmarktbegeleiding
 • Solliciteren en presenteren, netwerken en gebruiken Social Media
 • Netwerken, Jobhunting (met behulp van Jobport) en bemiddeling
 • Introducties, (snuffel)stage, proefplaatsing of detachering
 • Sollicitatiecoaching, houden vande ‘good mood’.
 • Stressreductie en ademhalingstechnieken
 • Nazorg om goed in de nieuwe werkomgeving te landen


Oriënterend kennismakingsgesprek

Omdat wij het belangrijk vinden dat het klikt tussen de cliënt en de re-integratieadviseur, kun je ter oriëntatie een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Iedereen is daarbij welkom. Op basis van dit gesprek kun je beslissen of Scalaris Coaching het re-integratiebureau is dat jou het beste kan begeleiden bij het re-integratietraject.


unsplash