Lichaamsgerichte coaching, Massagetherapie en Stres & Burn-out coaching

Systemische Coaching - Familie opstellingen

HomeAanbodLichaamgerichte Coaching > Systemische Coaching - Familie opstellingen

Systemisch werk – familieopstellingen

Systemisch werken gaat over zonen en dochters… en dus over ons allemaal.

Je bent, zoals iedereen geboren in een bepaald familiesysteem, je gezin van herkomst, uit een vader en een moeder die zelf ook weer op hun beurt geboren zijn in een bepaald systeem. En dan zijn er nog de andere familieleden; grootouders, ooms en tantes waarmee je ook verbinding hebt.

Een land, een bedrijf, een klas of eenvereniging zijn op zich ook allemaal systemen.

Ik werk graag met opstellingen om je visueel inzicht te geven en in je lichaam voelbaar te maken hoe de dingen nu werkelijk zijn (vaak niet hoe je denkt dat ze zijn).Het gaat ook vaak niet alleen over jou als persoon, maar over het grotere geheel/systeem waar binnen jij je plek hebt. Meer inzicht in je systeem van herkomst of het team en bedrijf waar je werkt kan je helpen begrijpen waarom je moeilijkheden ervaart in je leven, werk en/of relaties.


Waarom doe je een opstelling?

Wanneer een bepaald deel van jouveel ruimte in neemt in je leven en je zo blokkeert dan gaan we daar eens naar luisteren, waarom doet het wat het doet? Of wanneer je je afvraagt waarom bepaalde problemen of thema’s steeds in je leven terugkomen. Dit ervaar je als iets beperkends en vaak met negatieve gevolgen voor jezelf en je relaties.

Dan is het doen van een opstelling een waardevolle methode om te ervaren wat vaak moeilijk onder woorden is te brengen maar we wel voelen. Hiermee wordt het inzichtelijk gemaakt waardoor we je waarom beter gaan begrijpen en bewuster keuzes kunnen maken om je kwaliteit van leven en al je relaties te verbeteren.


Het is geen quick fix!

Door de opstelling ontstaat er wellicht ruimte voor nieuwe bewegingen binnen het systeem waardoor de impact ervan tijd nodig heeft. Soms gaat het supersnel en soms duurt het een periode voordat het effect merkbaar wordt. Tijdens de opstelling hebben we een open, respectvolle en nieuwsgierige houding naar wat het systeem ons wil tonen en wat er mag en kan op dat moment.


Diverse werkvormen:

Opstellingen kunnen we 1 op 1 doen

  • Aan tafel met voorwerpen die symbool staan voor de mensen of dingen die een rol spelen in jouw vraagstuk
  • Op de vloer met vloertegels of memoblaadjes o.a. LIP-opstellingsmethode (Life Integration Process)
  • Via het lichaam ervaren en verder onderzoeken hoe jouw (familie) opstelling reageert in je lijf middels aandachtvolle aanraking volgens het Roepen van de Ziel methode.
  • Het kan verder ook middels visualisatie, tekenen en online


Tevens kun je ook groepsopstelingen doen met de hulp van andere deelnemers.


Bedrijven

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een team, proces, bedrijf of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.


Stephen W. Porges noemt met zijn polyvagaal theorie:

‘Het lichaam zal zich reorganiseren wanneer het zich veilig voelt’

unsplash